skip to Main Content

Beretning for Idrætsforeningen Svend Gønge 2021

Kære alle flittige afdelinger, udvalg, trænere og idrætsudøvere! Året 2021 har været lige så covid ramt som 2020. dog så det sidst på året ud til at lysne, selvom covid fortsætter sin gang gennem landet.

Alle afdelinger i ISG har været plaget af aflysninger på grund af sygdom, og fortsat er det ofte svært at samle hold, dog er vi i ISG nogle positive folk, som har stor tiltro til, at vi vil få normale tilstande igen.

Vi har et problem i nogle udvalg, hvor det er svært at finde medlemmer, som vil tage en tørn. I tennisudvalget sidder Jesper alene, og gymnastikudvalget er lukket ned, da det har været umuligt at finde både trænere og udvalgsmedlemmer, så vi er i en sårbar situation.

Vi har nok også et problem med at reklamere for at det gode arbejde, som vi alle gør. Vi må nødvendigvis blive bedre til sælge varen! Mottoet ”et godt sted at være” har vi helt sikkert ikke fået reklameret ud i hele området. Så reklame må vi tage fat på i fremtiden. Vi har jo nogle fantastisk dygtige og engagerede trænere og udvalgsmedlemmer, så dem må nødvendigvis lave noget mere reklame for.

Ledelsens fornemmeste opgave er at støtte op om de enkelte udvalg, for eksempel ved at betale for de nødvendige kurser, samt søge tilskud til nyt materiel m.m. Vi har i 2021 fået lys på en tennisbane, så den også kan bruges om aftenen. Installationen kommer med i det årlige eftersyn, som også foretages på fodboldbanen, og som bliver betalt af kommunen.

Fodbolden har et ønske om kunstgræs på den lukkede fodboldbane, det vil vi søge tilskud til i indeværende år.

Ledelsen har forsikring på trænere – udvalgsmedlemmer og materiel, men idrætsudøverne skal selv sørge for en fritids – og ulykkesforsikring.

Vi købte til halindgangen to standere med spritdispensere, desværre er de blevet ødelagte af børn fra skolen. Vi blev lovet nogle nye standere af skolen, men ved valget fik vi lov at beholde dem af kommunen opsatte. De kan også genopfyldes, super – vi havde jo lige købt en dunk med 5 liter håndsprit. Skolens dispensere skulle udskiftes med færdige poser.

Vi har som sædvanlig drøftet skolens eftersyn af opvaskemaskinen i køkkenet, men efter servicelederens gennemsyn af vores kontrakt, gik det glat igennem. Vi har en rigtig glad og positiv serviceleder, så det er vi taknemmelig for.

Vi blev af Køng – Lundby og Omegns Lokalforum opfordret til at stille med en kandidat til det nye forenings- og fritidsråd i kommunen, det var dog ikke muligt at finde en person, men tak – det var rigtig dejligt at blive opfordret.

Vi har forsat gang i en tilbygning til hallen – det har dog været rigtigt træls med alt det covid, som har taget meget saft og kraft fra projektet. Dog er der liv endnu, så det vil i høre nærmere om, når vi har lidt flere faktuelle input, så indkalder vi alle.

Jeg vil slutte med at sige tak til min medledelse, jeg glæder mig altid til at mødes med jeres glade ansigt.

Et trefoldigt leve for Idrætsforeningen Svend Gønge.

Back To Top