Skip to content

Idrætsforeningen Svend Gønge formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel iht. foreningens vedtægter.

Foreningens daglige drift varetages af en ledelse der består af 3 personer, 1 formand, 1 økonomiformand og 1 aktivitetsformand samt 2 suppleanter.

Hver afdeling har en afdelingsformand. Afhængigt af afdelingens størrelse kan den også have udvalg og flere hold.

Det kan du læse mere om under de enkelte afdelinger øverst på siden.

Back To Top