skip to Main Content

År 2021 blev et anderledes år end vi havde forudset. For det først fortsatte coronaen, så Egnshuset har været lukket ned i 4 måneder – fra januar til april. Det betød bl.a. at vi ikke kunne afholde generalforsamling i februar. Denne blev først afholdt den 10. juni.

På trods af nedlukningen kom Køng Egnshus ud med et overskud på kr. 8.500,-, men en ændring af ISG Regnskabsføring blev det på kr. 14.300,-. Hvilket er OK.

Til orientering kan det oplyses, at Vordingborg Kommune har accepteret, at taksterne for leje af Køng Egnshus er ændret pr. 01. januar 2022. Leje af hele huset + rengøring udgør fra 01. januar 2022 i alt kr. 1.500,-.

Reparation / forbedring af rummet nede bagved blev ikke til noget i 2021. Håber at der vil ske noget i 2022.

Som meddelt på generalforsamlingen 2019 skulle året 2020 være det sidste år med Kirsten og jeg som bestyrerpar. Udover nedlukningen i 4 måneder skete der andre ting og sager for Egnshuset og der blev ikke fundet en ny bestyrer. Efter at jeg mistede Kirsten i maj måned 2021, ændrede jeg mening, hvilket har betydet at jeg fortsætter som bestyrer af Egnshuset indtil videre.

Grunden til at jeg har valgt at fortsætte, er at jeg har fået en dygtig og sød pige, Julie Jørgensen, til at hjælpe med rengøring. Ligeledes har jeg fået Annelise til at hjælpe til i køkkenet. Annelise og jeg har tidligere arbejdet sammen både i ISG og Svend Gønges Venner. STOR HJÆLP TAK TIL ANNELISE.

På trods af at alt foreløbig er kommet på plads, er ledelsen samt alle andre, der gerne vil have Køng Egnshus, på udkig efter en ny bestyrer. Jeg er klar til at hjælpe en ny bestyrer i opstarten.

Jeg vil ikke slutte med at skrive som 2020 – Det er min sidste beretning…
– men måske er det 😊

Egon Jacobsen,
Køng Egnshus

Back To Top