skip to Main Content

Beretning for Idrætsforeningen Svend Gønge 2020

Beretningen i 2020 er i Covid 19 tegn, og det mærkeligste år i mands minde. Virussen har overtaget i hele landet og dermed også en kæmpe del af sportens verden. Det er næsten ikke til at forstå! De skiftende retningslinjer som skulle overholdes, og aldrig før har det været så arbejdskrævende at få dem overholdt og sat på hjemmesiden. Den er nok heller ikke up to date, der kommer jo nye regler i morgen at efterleve. Alternativt er det bøder, jeg har følt mig hensat i diktatur, dog har det sikkert været nødvendigt for at undgå smitte med alvorlig sygdom og i værste fald døden til følge.

Alle afdelinger har i indeværende år manglet indtægter fra kontingenter, fra salg i cafeteria – fra arbejde ved Vilde Vulkaner – fra Åbent Landbrug – og garderobe indtægter ved teaterforestillinger og jeg har sikkert glemt noget. Nogle har dog fået et plaster på såret ved en ansøgning til det offentlige for tabt indtjening altså de såkaldte Corona hjælpepakker.

Der har i året været en større tilstrømning til motion udendørs, selvom det også skulle foregå i små grupper, men coronaen har bevirket en del aflyste arrangementer specielt for løbeklubben.

Til Svend Gønge hallen søgte vi kommunen om 50% til indkøb af nye bander. Den fulde pris var godt 100.000 kr. de gamle bander var slidte og med risiko for splinter, samtidig var de meget tunge. De nye vejer ca. 1/3 del. Da banderne var fast inventar i hallen fra begyndelsen, var de kommunale myndigheder rigtig large og tilbød at betale den fulde pris.

Belysningen i tennisklubben har længe været i uorden og ulovligt lavet, men der var nogle fine og brugbare master. Vi søgte igen KIF udvalget om 50 % i tilskud til lovliggørelse af anlægget. Vi fik svar tilbage at de betalte det hele, og vi kommer med i den kommunale ordning, hvor de betaler regningen for det årlige service der kræves på lysanlægget.

Så vi er godt tilfreds med samarbejdet med Kultur, idræt og fritidsudvalget.

Det har været nødvendigt igen – igen at tage kontakt til rengøringsafdelingen ved hallen for at få fjernet harpiks efter kampdage, det gik glat igennem og aldrig har der været så rent på gulvet, det er en fornøjelse. Jesper Mose er den sødeste og mest fleksible pedel vi har samarbejdet med i min tid, altid frisk med svar, glad og pligtopfyldende.

Vedrørende hjertestarteren på Svend Gønge skolen, så har vi aftalt med skolen, at vi også punger ud ved betaling for eftersyn og vedligeholdelse.

De Dispensere til håndsprit som står i vindfanget til hallen er Idrætsforeningens, og depotrummet bag køkkenet indeholder håndsprit til påfyldning.

Gymnastikafdelingen mangler folk, men Bitten kæmper selv ihærdigt for at holde liv i gymnastikken. Hun er startet mandag med familie idræt, dog ved jeg ikke pt. hvordan det er gået ud over nedlukningen.

Vedrørende Egnshuset så har der været arbejdet på at få elafgiften på opvarmning af huset retur, det er dog ikke muligt i kommunale huse! Så måske skulle vi alligevel have købt huset for 1 kr.

Vedrørende retningslinjer for at smutte fra en afdeling til en anden uden at have betalt sit kontingent, vi har ingen nedskrevne regler, men vi må snakke sammen og sætte navn på personen. Ledelsen konklusion er helt klar, det er bare ikke i orden.

Først på året ca. I måned beslaglagde skolen cafeteriet til klasseværelse og pt. er det beslaglagt til test center. Vi har fuld forståelse for skolens problem, men er også obs på at vi ikke kan bruge rummet og derved få mulighed for at sælge alle de varer der er indkøbt til salg. På mit møde med skoleleder Casper Stentebjerg var aftalen at han ville vende tilbage når han havde kontaktet kommunen, så det venter vi på. Kommunen har gjort opmærksom på at alt er lukket, dog ville en fleksibel mulighed kunne lukke lidt op. Jeg afleverede en kopi af vores 4 siders forpagtningskontrakt, så han også fik en fornemmelse af de regler vi skal overholde.

Det var på tide at komme af med dankortmaskinen til Cafeteriet, tænk hvis vi skulle betale 6.000 pr. år, og næsten ingen indtægter havde.

Angående gaver: Så har ledelsen besluttet at give formænd for alle afdelinger gaver ved runde fødselsdage og andet, hvis vi ved hvornår det er! Så hjælp os med din viden! Derudover er det udvalgenes opgave at sørge for deres egne udvalgsmedlemmer og trænere. Ofte er det umuligt at nå frem til alle, men tro mig det er ikke af ond vilje.

Der er årets løb indkøbt et curlingtæppe til fællesbrug af alle afdelinger ved sportsarrangementer.

Ledelsen har bakket håndboldafdelingen op om at indstille Ralf Hansen til Årets frivillig, han har trænet i Svend Gønge i rigtig mange år uden at få en eneste krone hverken i honorar, kørsel eller for telefon.

Håndboldafdelingen har budt ind på ”Sommerferie Aktivitet” med håndbolddage i Præstø.

Skal vi sælge den lukkede trailer, det koster hvert år lidt i vedligeholdelse, og den bliver brugt ca. 2 til 3 gange årligt af ISG folk.

Hvis nogen gerne vil med i Vordingborg Idrætsråd, så ser de gerne et medlem fra nordområdet, da vi er dårlig repræsenteret.

Vi har i år et forsøg kørende med ”Hold Sport” en ny måde at registrere medlemmer på, det er ved at blive evalueret, så det vil i høre nærmere om.

Angående Multihal – udvidelse af halområdet, det går lige så trægt som alt andet i corona situationen. Der er så mange modsatrettede input og meninger om hvordan og med hvem, at det nærmest er en diktatorisk opgave at komme videre, men jeg er stadig fortrøstningsfuld. Noget af det sidste vi mangler, er hvordan med udformning af udenomsarealet og parkeringspladsen m.m. Så nu må vi tage fat og komme videre og fra på mandag uden mundbind.

Ledelsen har besluttet ikke at betale honorar til nogen da det meste har været lukket ned.

Jeg vil slutte med at takke alle gode ISG folk uden jer var vi ilde sted, tak til udvalg, deres formænd og mine ledelses venner, også tak til dem der gør rent, holder have og meget andet. Tak for smil og glæde, det er så rart når tingene kører, og vi gør alle vores bedste til gavn for idrætten.

Nedlukningen har ramt os hårdt og det bliver mega svært at komme op på niveau igen, men vi er kampklare! Med de ord vil jeg bede forsamlingen rejse sig og udbrede et leve for Idrætsforeningen Svend Gønge

Back To Top