skip to Main Content

Året 2020 blev første gang at Egnshuset ikke kunne overholde budgettet.

Som alt andet blev Egnshuset ramt af corona hvilket har ført til ca. 40 aflysninger. Hårdest ramt blev Køng Lundby pensionist og fritidsforening med 20 gange.

De andreaflysninger var en blanding af barnedåbe, konfirmationer, fødselsdage , bryllup , begravelser og flere generalforsamlinger.

Men det til trods et lille overskud 6.089 kr.

Planen om at få rep. og malet de 2 nederste rum blev ikke udført.
Håber det kan ske i 2021.

Som meddelt på generalforsamlingen 2019 blev 2020 sidste år med Kirsten og Egon som bestyrerpar.

På nuværende tidspunkt er der ikke fundet nogen til opgaven, men måske er der håb forude da vi har talt med en som der skal holdes møde med når coronaen er kommet under kontrol og der kommet regler om hvad vi må. Vi håber det lykkes for Køng Egnshus skyld.

Kirsten og Egon vil gerne sige tak til Ledelsen for et godt sammenarbejde omkring Forsamlingshus- Egnshus det blev til 34 år.

Efter mange år som frivillig træner , bestyrelsesmedlem , kantinebestyr , egnshusforpagter , med mange timers svært og hårdt arbejde , har glæden og sjove oplevelser været i overtal.

Jeg vil den dag i dag sige jeg ikke en eneste dag har fortrudt at jeg 1. april 1956 sagde ja til at træne drenge sammen med Gamle .

Ej heller da jeg i 1961 blev opfordret til at gå i bestyrelsen som kasserer, der er brugt mange timer, men har man lyst kan man også finde tid.

Det var så min sidste beretning til l’S’G’

Tak for alt – Tak til alle .

Egon .

Back To Top