skip to Main Content

Året 2020 er gået langt fra godt og stabilt. Det har været et særpræget år i en særpræget situation. Vi fik spillet lidt håndbold ad flere omgange i løbet af 2020.

Vi startede året ud med normale tilstande. Flere hold stadig i turnering og endda et nyt senior damehold så dagens lys, efter stor tilgang i efteråret 2019.
Alle hold fik spillet kampe og nød at komme i hallen.
11. marts 2020 lukkede Danmark ned og dermed også håndbolden i Svend Gønge.

I starten af sommeren begyndte vi at kunne lave lidt udendørs træning. Der kom fine retningslinjer for hvordan man kunne være sammen på afstand. Derudover afholdt vi håndboldskole både i Lundby og Præstø og med støtte fra Vordingborg kommunes corona-pulje til løn og T-shirts.

I august 2020 startede vi sæsonen op med en fin tilgang af spillere. Det har været muligt at oprette hele eller sammenlagte hold på stort set alle årgange af alle køn. Og der har endda været en enkelt årgang udover seniorholdene, hvor det har været muligt at oprette 2 hold til turnering.
Derudover har vi forsøgt at starte et U5-U7 hold op i Præstø med stor succes. Det er dejligt at vi kan tiltrække nye spillere til. Tak til hovedafdelingen for muligheden for indkøb af bolde og andet materiel til en ny afdeling.
Vores håndboldfitness skiftede i 2020 navn til familiehåndbold, da vi vil gøre plads til børn og voksne. Vi forsøgte også med et hold for rigtige mænd. Men grundet hele corona-situationen har begge hold måtte indstilles til pause til vi igen kan komme hinanden ved i hallen.

I løbet af efteråret og med endnu en nedlukning blev meget tid i hallen brugt på afspritning og rengøring. Men den opgave tog vi også, for at sikre alle en mulighed for at spille håndbold. Vi sikrede at alle kendte retningslinjerne for at samles i hallen og for at spille.
Med en udsættelse af turnering gentagende gange, er det ikke mange gange der blev spillet håndbold i efterårssæsonen og da vi endnu en gang blev lukket ned, har det været svært for spillere og trænere at holde modet oppe i forhold til håndbold.

Vi i udvalget, ved hvor vigtigt det er at sikre at vi i fremtiden også har en håndbold afdeling i Svend Gønge Idrætsforening og starten af 2021 bruges på at igangsættes initiativer for at fastholde spillere, holdledere, hjælpetrænere og trænere. Vi er intet uden dem.

Desværre har 2020 også været aflysningernes år. Vi har ikke kunnet være sociale sammen og vi har måttet vinke farvel til Faxe-cup, nogle holds overnatningsstævne, og ikke mindst vores elskede julestævne. Vi håber dog at kunne gøre mere i 2021. Vi nåede dog at afholde fastelavnsweekend. Lørdag hvor vi spillede seniorkampe med efterfølgende spisning og tøndeslagning. Søndag var det børn og unges tur, hvor vi havde tøndeslagning mellem kampene.

Vi har i 2020 tjent penge på at gå med kirkeblade, vandværkspost og salg af strømper. Vi har ved disse lejligheder god hjælp fra mange ungdomsspillere, forældre og seniorspillere.

Vi har igen i 2020 søgt sponsorater mange steder for at kunne give vores engagerede trænere endnu et sæt træningstøj ved sæsonstart August 2020. Vi søgte også corona-puljer til fastholdelse af medlemmer. Her lavede vi et tiltag hvor vi gav vores ungdom- og seniorspillere en mulighed for at klatre i træer hos Camp Adventure. Vi var også en tur i skovtårnet. Det var nogle fantastiske dage med glade deltagere og et godt fællesskab.

Vi, i udvalget, vil gerne rette en stor tak til alle vores gode og engagerede trænere, hjælpetrænere, holdledere og hjælpsomme forældre og bedsteforældre der gør et stort stykke arbejde i løbet af håndboldsæsonen.

Tak til alle vores sponsorer gennem året.
Vi ville ikke have en håndboldafdeling uden Jer.

 

Svend Gønge håndbold

 

Back To Top