skip to Main Content

Så er endnu et år gået, og det er tid til at kigge bagud, for at se hvad vi fik tiden til at gå med.

Ledelsen holder møde en gang om måneden, hvor en afdeling også er indkaldt, der gennemgår vi afdelingens problemer, glæder, økonomi og ønsker til fremtiden. Ledelsens fornemmeste opgave er at gøre vores til at hver afdeling trives. Det gøres f. eks. ved at sende trænere og udvalg på kurser, så de altid er med på det nyeste, vi skal jo forsøge at følge med tiden.

Vi har lige holdt halfordelingsmøde, og dejligt er det, at der er opsat klare regler fra kommunens side, dette gør problemerne meget mindre d. v. s. først skolen – så børn og unge derefter plads til de voksne.

Vi kunne sagtens bruge mere plads til alle aldersgrupper.

Vi fik først på året lavet en borger – brugerundersøgelse og en ungeundersøgelse, og den viste klart, at vi havde behov for mere plads. Det samme gjorde kommunens undersøgelse, den pegede faktisk på, at i Svend Gønge skolens område manglede der specielt et spændende miljø til piger, for det viser sig at gymnastik er deres foretrukne motions form. Undersøgelsen pegede også på, at der i hallerne var mange tider der var booket i foreningsportalen, men at hallen stod tom. Til det må vi indskærpe at huske afbooking af tiderne, ikke kun til pedellen, men også på foreningsportalen. Det skal tilføjes, at kameraerne blev opsat så sent, at både gymnaster og fodboldspillere henholdsvis havde haft gymnastikopvisning og fodbolden var smuttet udendørs. Pedel Jesper Mose har bedt om at afbookingen til ham sker i god tid, da han ikke altid lige er på job og kan lukke dørene til hallen.

Det er et problem at hal og cafeteria står åbent uden sportsfolk! Det er utroligt så hurtigt det opdages af forbipasserende, som så kan hygge sig med diverse. Vi havde i foråret indbrud i skabene i cafeteriet, hvor der blev lavet hul i lågen, så lidt slik kunne nås, senere var en nøgle fra køkkenet stjålet, så der forsvandt gennem længere tid sodavand m.m., det blev meldt til politiet og ”banditterne” måtte til lommerne for det provianterede beløb. Af hensyn til SSP arbejdet er det vigtigt, at vi melder det til politiet hver eneste gang!

Ved vores egen undersøgelse fik vi tilsagn fra en del personer, der ønskede at være frivillig i vores forening! Alle blev kontaktet, en havde misforstået spørgsmålet – et telefonnummer eksisterede slet ikke og sådan gik det med næsten dem alle. Vi fik en driftig pige ind i ledelsen, men vedkomne blev mere arbejdsramt end hun var i forvejen eller bare træt af os, så det gik heller ikke. Vi leder stadig efter en ekstra person, som vil gøre et stykke arbejde i ledelsen.

Jeg var inviteret til lokalrådet for at fremlægge vores undersøgelser, det er jo også sådan, at hvis vi skal have en chance for at udbygge omkring hallen, skal vi have lokalråd og andre foreninger med på ideen. Lokalrådet bliver fremadrettet til lokalforum, og det er et krav at de samarbejder med foreninger og erhverv. De vil meget gerne have en repræsentant fra idrætsforeningen med i lokalforum.

Vi arbejder jo stadig på en udbygning af halområdet. Vi har ved mødet med KIF udvalget fået klar bane til at bruge hele kommunens område, og samtidig ok til at privatisere hal og nybygning.  Vi har entreret med HI-Videncenter fra Solrød Strand. Både DGI og HI – Videncenter siger samstemmende at det er en fordel at privatisere, det skal der nu arbejdes noget mere med, for at få noget mere viden på området.

Det er en stor mundfuld, koster også en hel del af foreningens formue, men vi skal ikke samle til huse til ingenting, men dejligt er det også at have lidt på kistebunden, så vi kan forsøge at opfylde de ønsker og mangler der er til nutidens krav. Pladsmanglen blev kraftigt forstærket, da den sidste gymnastiksal på skolen blev nedlagt. Vi mangler især plads til gymnastik, pensionist motion om formiddagen og et opvarmningssted for bedre at udnytte den eksisterende hal, samt til nye tiltag. Det er et specielt problem, at vi mangler et handicap toilet, samt tilskuerplads til kørestolsbrugere. Derudover ville det være optimalt med to ekstra omklædningsrum.

Vores område har potentiale til mange flere sportsudøvere og motionister end vi har i vores forening i dag. Så det er en spændende tid vi går i møde.

Vi var heldige i foråret, for vi fik en ny serviceleder og pedel på Svend Gønge skolen. Et godt samarbejde med den forrige var umuligt at få op at stå! De nye er lydhøre for vores problemer og tager os med på råd omkring vores afdeling, så snart noget går i stykker, bliver det lavet så hurtigt som muligt og alle urimeligheder er fjernet (f.eks. alarm på porte og døre). Så stor tak til John og Jesper.

Hallen fik et ekstra lag tag på og alle tagnedløbsrør blev tilsluttet (efter kontakt til bygningsafdelingen i kommunen), så slut med vand på gulvet!

Omklædningsrummene blev endelig færdiggjort af andre håndværkere end først antaget, de er nu helt nye og flotte, og med særskilt dommeromklædning.

Halgulvet er blevet rent, da der kører en automatisk rengøringsmaskine rundt og vasker gulv om natten. Skolen har købt to nye mål med net og hjul som er lette at køre med og som ikke ridser gulvet. Disse to nye mål skal stå nøjagtigt på deres plads med stolperne udad og nettet ind i målet, så maskinen ikke kører fast.

Der er op malet en nye håndboldbane i gul farve, og dette var et krav fra håndboldforbundet, da der er kommet nye regler for visse børnehold.

Skabet til vores musikanlæg fik en ny metalskinne, så det ikke kunne åbnes med en bøjet teske, og siden har det ikke været opbrudt.

Samtidig har vi fået et lager af papir til toiletterne ude i gangen, så vi selv kan fylde i automaterne når der mangler.

Det er vist også længe siden der har lugtet af kloak i cafeteriet.

Rengøringen er markant bedre end den nogensinde har været i min tid, dog skal vi huske at sætte stolene op i cafeteriet. Det er bare rigtig dejligt, at bruge så rene og fine lokaler.

Vi var med til kulturfestivallen på skolen og dertil havde vi indkøbt ISG reklame flag med logo til hver afdeling, så vi blev mere synlige på festivallen. Derudover er købt en hastighedsmåler til bolde, så der kan måles hvor hårdt der skydes.

Vordingborg kommune var i maj fremme med besparelser på idrætsområdet. Vi sendte høringssvar til idrætsrådet som samlede svar fra alle foreninger og videresendte dem til kommunen. Vi betaler endnu ikke for brug af kommunens lokaler, som var et af forslagene, så en indvirkning har det sikkert haft.

Vi har brugt tid på en sponsorkontrakt til idrætsforeningen fra Nature Energy. Vi var neutrale i spørgsmålet om vi skulle have et biogasanlæg ved Køng Mose, men hvis det kommer – vil vi gerne være på forkant med en ansøgning om et årligt bidrag til vores forening. Vi har også en kontakt til Rema 1000 om et reklameskilt i hallen.

I for året kom også den famøse persondataforordning også kaldet privatpolitik. Den skulle nedfældes og på hjemmesiden, det tog lidt tid at gennemarbejde materialet, så vi forstod proceduren til brug i praksis. Som f.eks. at bruge BCC ved afsending af mails, så andre ikke kunne stjæle mailadresser.

Den 24. august fejrede fodbolden sammen med Egnshuset vores 50 års jubilæum, det var en rigtig hyggelig dag, hvor vi mødte gamle venner, som var inviteret i dagens anledning. Nogle var svære at kende, men rigtig hyggeligt med en snak om gamle dage. Der var kampe i løbet af dagen og taler lidt senere og 3. halvleg skulle efter sigende have været en festlig afslutning.

Den 29. nov. fejrede vi resten af idrætsforeningens jubilæum, som rigtig var den 26. nov. Vi havde en dejlig eftermiddag, hvor SFOen boltrede sig i diverse hoppeborge i hallen, det gjorde, at der hele tiden var liv i kludene. Pigerne i køkkenet havde skaffet små lækre hapser, og slush ice maskinen hældte rigtig mange liter frossen saft ud. Borgmesteren talte og lovede udbygning af halområdet – Lars Skov klarede toastmaster jobbet med bravur og vi fik fejret alle de dygtige formænd i afdelingerne, derudover havde vi fejring af 3 x 3 generationer Jacobsen – Larsen og Olsen. Hvor familien Jacobsen brilierede i dagspressen. Så alt i alt sluttede vores 50 års jubilæumsfest med jubilæumsvin – kaffe og en flot pyntet lagkage, så tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Dankortmaskinen i cafeteriet har vi besluttet at nedlægge, da den koster mere at have end det beløb vi sælger for på maskinen. Nu har vi jo også mobilpay til alle afdelinger. Vi betaler 75 øre for hver transaktion på mobilpay , dette gælder for foreninger og erhverv, men det bliver da til en god fortjeneste for udbyderen. Desuden skal vi også betale for at have penge i banken 0,75 % af det indestående, vi har gransket om hvordan vi kunne slippe, men ikke fundet en brugbar løsning, pengene under hovedpuden kan jo ikke bruges og at investere er ikke lige ledelsens kop te, det er vel også begrænset hvor mange rede penge der må ligge i en bankboks, så vær så god at betale de godt 3.600 kr. det har kostet indtil nu.

Cigarret skodder udenfor hallen er stadig et problem, de hober sig op! Selv en af de folkevalgte fra KIF udvalget stod derude og røg, var det mon ikke muligt at få en metalskraldespand sat op, som kunne tåle skodder?

Legepladsen udenfor Egnshuset er en kommunal legeplads, dog bliver redskaberne ikke vedligeholdt, så vi må nok selv til at tage over!

Fremadrettet bliver vi nødt til at sætte os ind i ”Hold sport” som er et firma der hjælper med registrering og opkrævning af kontingent, da det er kraftigt efterspurgt af nogle afdelinger.

Diana fra løbeklubben har lavet en facebookgruppe for svend gønge hallen! Bliver den brugt?

På ”Min Lundby APP” kan alle arrangementer lægges på! Bliver den brugt?

Infoskærmene fra Klyngesamarbejdet eksisterer de endnu?

Ved vores jubilæum kom der en bemærkning fra Egon Jacobsen om at vores generalforsamling var ”møg kedelig” hvad gør vi for at det bliver mere spændende at komme til? Kom med forslag!

Jeg vil slutte med at hylde alle vores afdelinger trænere såvel som udvalg, de gør alt hvad de kan for at sporten skal være spændende og sjov at deltage i og samtidig fremme dem som er seriøse, og give alle nogle gode oplevelser i ballasten videre frem i livet. Tak til alle jer! I gør alle hver især et kæmpe arbejde for at holde gang i hjulene på vores skønne forening.

 

Elise

Back To Top