skip to Main Content

Generalforsamling 18. februar 2019.

Så er der gået endnu et år med mange forskellige gode oplevelser i vores forening.

Vi startede året med på skrift at få konstateret, at vi har krav på varme – lys og ventilation når vi bruger hallen også i ferierne, når hallen ikke er booket til andet formål.

Vi søgte i 2017 om tilskud til et nyt scoringsanlæg, da det gamle ikke længere kunne repareres! Vi blev skubbet til 2018,på grund af manglende midler. I starten af året skulle de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer først finde deres egne ben at stå på, så vi blev først behandlet i maj. Vi rykkede og fik svar i august med besked om at vi var bevilliget 15.000 kr., så bestilte vi anlægget! Turneringen i håndbold rykkede tæt på, men firmaet havde glemt os, det blev dog nået i sidste øjeblik. Så rykkede vi for fakturaen, vi slap jo nok ikke for at betale, og penge bevillingen skulle bruges i dette år. Leif betalte og sendte papirerne til kommunen, men tro det eller ej de glemte at sende de 15.000 kr., de blev rykket mellem jul og nytår og i januar fik vi pengene. Alt dette bare for at I kan få en fornemmelse af hvor tung en arbejdsgang det kan være.

I 2017 fik vi sat 1,5 mil. på budget 2018 til renovering af omklædningsrummene. Vi rykkede for start, men fik svar, at vi ikke var de eneste der havde dårlige forhold. Så havde Dorthe Irvold inviteret formanden for det kulturelle udvalg på besøg i P-dellen, og der benyttede vi chancen og forlangte, at han så vores omklædningsfaciliteter. Han satte sig ned på bænken, da han aldrig havde set noget lignende, rummene var jo aldrig malet eller på anden måde vedligeholdt siden de blev bygget. Derefter tog han over og lovede at tage problemet med på førstkommende udvalgsmøde. Jeg var ved at være bange for, at de ville ”låne” pengene til andetsteds. I sommerferien kunne ingen komme i gang, så først derefter blev det igangsat, med deadline for færdiggørelse midt i november. Grundet forkerte og udsolgte fliser blev deadline skubbet til midt i januar. Derefter gik tømmeren konkurs og dørene han havde hjemkøbt var 60er døre, men hullerne er 80 og med 5 til 6 ugers levering på døre og en ny tømmer, er der pt. ingen ny deadline. Maj?

Det nye musikanlæg i hallen bliver gang på gang opbrudt, så låsen ødelægges, det tror og håber vi på der er sat en stopper for, da låsesmeden har nittet en metalliste på.

Vi har et ryge problem. Der må ikke ryges på skolens matrikel, det er umuligt at håndhæve, så vi opsatte en lille affaldsspand til skodder på væggen! Den blev pillet ned af miljømæssige grunde, så nu ligger skodderne på fortovet. Vi har fået lov at sætte den lille spand op på vandværkets grund, men har ikke endnu fundet skelpælen, og vi vil også først lige have en kontakt til skolen om stedet.

Vi har anskaffet flag til afdelingerne med logo på, så vi har mulighed for at gøre os mere synlige f. eks. på kulturdagen.

Vi har arbejdet med persondataloven, og den er sat på hjemmesiden, med det er ikke hermed sikkert, at vi ikke laver fejl, men vi gør vores bedste for at undgå det.

Vi har i flere år gjort opmærksom på, at taget var utæt, da der altid i regnvejr kom vandpytter på halgulvet, dog skete der intet. Så tak til Ralf, der havde mod på at få os på landkortet med en stor helsides artikel om vores fortrædeligheder. Hurra der er lige pt. stillads og jeg kan se at de lægger nyt tjærepap ovenpå det gamle på hele taget, så vi kan endnu engang glæde os til at undgå den galgenhumoristiske forestilling med hele tiden at løbe ind og tørre vand af banen midt i en turneringskamp når det regner.

Gennem flere år har vi tænkt på hvordan vi kunne få noget mere plads. Vi undersøgte en haludvidelse ved f.eks. at bygge ovenpå kantinen, men det blev nogle alt for dyre kvadratmeter. Derefter tog Heidi sidste år til Jylland for at se på to forskellige tilbygninger til eksisterende haller. Det var begge nogle spændende projekter, som vi godt kunne være misundelige på. Det har ført til, at vi har startet en unge undersøgelse som kører endnu, og en borger – brugerundersøgelse som lige er afsluttet, og vi får i dag fremlagt resultatet. Det er den måde man starter på, for at bevise vi har et behov for yderligere plads. Så vi håber fremadrettet at det vil give bonus, så vi også i nordområdet kan tilbyde mere motion og bevægelse f. eks. for familie og ældreidræt, samt for holdsporten et opvarmningslokale ved hallen.

Der er startet nye rengøringsfolk i hele halområdet den 1. jan. i år. Kommunen har hjemtaget rengøringen, så vi forventer og håber, at der fremover vil blive renere.

Som noget nyt har tennisklubben kontaktet os med et ønske om at være en del af ISG. Vi blev i ledelsen enige om, at de først skulle forbedre deres bygningsmasse, da den var ramt af skimmelsvamp, dette er de næsten færdig med. Vi søgte et tilskud fra kommunen til fysiske forbedringer og de fik 15.000 kr., så nu mangler de at nedlægge foreningen, for at blive fuldgyldige medlemmer i ISG. De har i vinter benyttet hallen 4 søndage til skumtennis.

Andet nyt er, at Pump Jump N Fun ønsker at bruge BMX banen i Køng til nogle events. Dette har vi accepteret, der er dog visse forbehold, når de engang starter med at omforandre banen. Samt betaling for diverse ved brug af omklædningsfaciliteterne.

Fodboldbanen i Køng har fået en overhaling og fremstår flot og hyggelig. Multibanen er flyttet derned med nyt stenmel samt kantfliser udenom. Der er kommet cykelstativ, så det er en fornøjelse, at se hvor flot det fremstår. Området omkring Egnshuset holder ISG og det har højnet niveauet betydeligt.  Egnshuset er i 2018 overgået fra gas opvarmning til luft til vand varme, da det gamle anlæg var slidt op.

Gymnastikudvalget halter, da Bitten er alene tilbage. En brainstorming ved gymnastikopvisningen gav intet resultat. Så det udvalg mangler stadig hjælpende hænder.

I herre håndbold er vi for første gang nogensinde i kvalifikationsrækken tillykke med det!

Vi har i 2018 haft besvær med transport på grund af forhøjelse af broen over banen, men det er slut nu og blev flot indviet med borgmester, og Diana fra løbeklubben havde arrangeret et flot bro løb, så vi igen kom på landkortet.

Vores tur med de frivillige gik i år til Næstveds Arena, hvor vi havde købt 50 billetter til ”Flying Superkids” det var spændende at se de fantastisk atletiske unge mennesker lave et shov.

Vi har i år fået oprettet en ”mobilpay” station, til gavn for alle afdelinger, som så har hver deres nummer.

I år har vi 50 års jubilæum. Der er allerede arrangeret legeland i hallen og reception i cafeteriet på dagen den 29. november. Fodbold med invitation af tidligere spillere og sammen med Egnshuset festligholder jubilæet på sportspladsen i Køng i løbet af sommerren.

 

Nye små projekter:

Fremadrettet falder 25 års reglen væk i 2020, det betyder at ældre medlemmer ingen indvirkning har på medlemstilskuddet for de unge. Det er en god nyhed, hvis vi da ellers havde plads til at motionere flere voksne.

Vi har tilladelse til at opsætte en bænk på den vestlige hal gavl, som skal bruges til hvil og udstrækning for løbeklubbens medlemmer m. fl.

Der er tanker fremme om familie idræt i sommerferien.

Hallens gulv skal have et sæt nye streger, da nogle børnehold i håndbold skal spille på en ¾ bane.

Hvordan indretter vi det gamle skab i hallen til opbevaring af værdigenstande mens der spilles?

Der er forslag fremme om en nemmere måde at registrere medlemmer se: hold sport.dk

 

2018 har været et godt år for ISG trods nedgang i børnetallet, som godt kan mærkes. Det er dog stadig ærgerligt, at vi ikke har plads til formiddagshold i vinterhalvåret for pensionister m. fl.. Vi kan dog alle glædes ved det store arbejde som alle trænere, hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer udfører, de er bare altid oplagte og engagerede og trives med det gode sammenhold.

Tusind tak til alle, også til min medledelse uden dem alle gik det ikke.

Back To Top