skip to Main Content

Efter flere år hvor egnshuset har afleveret et flot regnskab / budget, har 2018 ikke været ligeså godt.

Det skylder flere udgifter til indkøb af komfur, køleskab og fryser som har koster ca. 7000,-

Desuden har der i 2018 været færre udlejning, som nok skyldes den gode sommer hvor der ikke har været ”ekstra” udlejning pga regn / dårligt vejr.

Trods nedgang i udlejninger har salget af øl, vand, kaffe / the, salg af kage, møder og begravelser været stigende.

I 2018 er der kommet ny varmekilde, naturgassen er udskiftet til varmepumpe – det er en beslutning / krav fra Vordingborg Kommune, der ønsker vedvarende energi. Vordingborg Kommune har betalt.

ISG overtog i 2016 driften af Køng Egnshus – Driften i 2018 ser godt ud – største udgift har været rep. Af udhus / bygninger til 26000,-

Der er stadig problem mht. afregning af vandforbrug fra Køng Vandværk, der er ”store” regninger pga. forkert aflæsninger.

Vi håber på en løsning efter møde med Vordingborg Forsyning.

 

Køng Egnshus v/ Kirsten & Egon Jacobsen

Back To Top