skip to Main Content

Generalforsamling 8. februar 2018.

Året 2017

Ja nu er der igen gået et år med en masse aktiviteter og mange dygtige trænere og udvalg har gjort et stort arbejde for at få motioneret både børn og voksne, andre har knoklet med egnshus og cafeteria, og andre igen har ofret tid på at optimere vores faciliteter.

Først lidt om hallen og de tilstødende lokaler:

I starten af 2017 fik vi for første gang nogensinde en regning på et stort beløb for forbrug af strøm i cafeteriet. Det ville vi ikke lige acceptere, og fik sat en elektriker til at undersøge hvorfor? Det viste sig, at der var flere ledninger sat til bimåleren som måler vores forbrug, f.eks. det store stik nede i hallen, hvorfra der blev trukket byggestrøm til skolen. Så vi fik indbetalingen retur.

I hallen fik vi sat et nyt musikanlæg op! Hvis det har interesse og der kan findes en dag vil AV Huset komme ud og demonstrere det. Vi har i et redskabsrum fået opsat en harpiks renser til håndbolde. Både ved musik anlæg og harpiksrenser har vi fået et stort tilskud fra Vordingborg kommunens materialepulje.

Vi har bevilliget penge til at få flyttet hjertestarteren i hallens foyer fra indendørs til udendørs på køkkenbygningen, så den er lettere at få fat på for alle, dermed har vi nu hjertestarter både tæt ved hallen og ved sportspladsen i Køng.

Den 6. april havde vi møde med folk fra kommunen og servicelederen. Der blev El forbruget drøftet, og det hører vi sikkert ikke mere om, da det er meget dyrt at lave om på. Vi spurgte om muligheden for flytning af skolens borde og stole som var opmagasineret i idrætsforeningens redskabsrum og det blev aftalt, at de var væk efter juni terminsprøver. Opvaskemaskinen var i uorden og langt om længe (det vil sige) lige før jul blev den serviceret af en fagmand fra KEN. På spørgsmålet om manglende toiletbræt på toilettet i herrernes omklædningsrum, var svaret, at det skiftede de tit. Angående kloaklugten i cafeteriet, ja der skulle vi straks orientere Jan og Benjamin fra kommunen. Angående en plads i tilskuer rækken til kørestolsbrugere, det ville Benjamin Christensen se på og eventuelt kontakte handicaporganisationen.

Vi har haft oplægsholder Ole Brændgaard fra DGI til at booste os med nye ideer, der var mange forslag til at gøre tingene anderledes, også så store forandringer, at det vil kræve en tilgang af nye og friske kræfter i ledelsen. Den dag var dørene i skolen lukkede og systemet nede, et held var det at rengøringsfolkene kunne lukke os ind, og at der var tørklæder nok i garderoben til at sætte i klemme i dørene. Samtidig var der problemer med fremvisningsmaterialet i auditoriet på skolen, så vi blev rigtig meget forsinkede, det var bare ærgreligt!

Den 7. sept. havde vi så igen et møde med skole og kommune. Hvordan sikre vi os fremover at dørene er åbne, når systemet er nede? Svaret var – ved at ringe til serviceleder Jan Enevoldsen! Så ville vi gerne Booke det nye motorikrum til opvarmning? Svar på det var, at rummet var ikke færdigt endnu og skulle først frigives til foreninger! Reparation af revnen i gulvet i cafeteriet var der ikke råd til! Reparation af hullerne i linoleum på tilskuerrækken – er nu lavet, dog med nogle meget skarpe metalkanter, hvorpå man kan slå sig og det vi har gjort servicelederen opmærksom på. Hvordan med åbning af el yderdøren indefra? Den kan kun åbnes med nødstop knappen, men lukker så ikke igen! Fodboldens spørgsmål angående brug af skabet i hallen til opbevaring af værdigenstande? Det er i orden, dog skal vi selv sørge for en praktisk låseanordning! Håndboldens spørgsmål om vi må sætte reklame klapstole op på væggen i tilskuerrækken i hallen? Det vil den bygningssagkyndige undersøge! Regnvand på halgulvet? Det ville der straks blive taget hånd om! Det tror jeg har virket, da vi længe ikke har set vand på gulvet. Den udvendige firkant mellem P-dellen og køkkenet, må vi hellere end gerne overtage og pynte på!

Det er forbudt at ryge på skolens matrikel! Dog er det håbløst at få folk til at overholde det, selv da Vordingborg kommune havde valg, var der ingen folk til at jage rygere væk! Vi har opsat en mini skraldespand, det har hjulpet på alle efterladenskaberne på fortov og parkeringsplads. Da ingen andre end os selv kommer og fejer.

Håndboldafdelingen har i et år kigget på omklædningsrum i andre haller og fremkommet med et forslag til renovering af hallens 2 omklædningsrum, sådan at de kunne deles til 4. Forslaget er sendt til de kommunale myndigheder og det vurderes at ville koste 2½ mil.! Der er dog kun afsat 1½ mil. på 2018 budgettet, så det er lidt vel meget spændende, om det kan lykkes at skaffe flere penge, eller det gnaver af vores forventninger. Vi har fra idrætsforeningens side valgt Erling Jensen og Vibeke Boysen til at sidde i byggegruppen, skolen har også valgt Peter Larsen og Arne Ramussen! Lige nu har kulturforvaltningens chef Jesper Kjærulf lovet at tage fat i Peter Tommerup om hvordan vi får startet op på projektet, der skal jo laves detailtegninger og indhentes tilbud, samt at vi gerne så det færdigt inden vintersæsonens start.

Scoringsanlægget i hallen er nedslidt og vi påtænker at købe et nyt! Vi søgte den 12. juli 2017 om tilskud på 50 % af udgiften i materialepuljen, først var der ikke flere penge i puljen, så blev vi udskudt til jan. 2018, men den nye kommunalbestyrelse vil først se på procedurerne, så nu er det udskudt til maj måned, så vi håber det gamle anlæg holder denne sæsonen ud.

Vi har i årets løb talt om nye sammenklappelige borde og stole i cafeteriet, sådan at det var nemmere at bruge cafeteriet til opvarmningsrum, men det var enorm dyrt og en meget dårlig permanent løsning.

Vi har kontaktet kulturelt forvaltning angående regler for varme og ventilation i hallen, cafeteriet og P-dellen, når skolen er ferielukket!                                                      Svaret er: Praksis er sådan, at skolefaciliteter er lukket i skoleferierne, fordi skolerne da har mulighed for at gøre ekstra rent, lakere gulve og udføre andre reparationer mv. Men hvis foreningerne søger skolerne/servicelederen i god tid og skolen ikke selv skal benytte faciliteterne, kan de bruges af foreningerne og med den varme og ventilation, der normalt er tilstede. Så hvis Idrætsforeningen Svend Gønge benytter hallen i en skoleferie (og har fået lov hertil af skolen/servicelederen) skal der være varme og ventilation. I forhold til P-dellen er den anvist /booket til foreningen hele året, hvorfor varmen også skal være tilstede her.

Vi har også igen i år skullet sætte os ind i et nyt booking system, dog er det nemmere end det forrige, da vi alle kan have den samme kode.

 

Sportspladsen i Køng har fået overflyttet den lukkede fodboldbane fra Egnshusets parkeringsplads, dette bevirker at ingen parkerede biler vil få buler fra fodbolde. Den forventes helt færdig til sommer, når det bliver muligt at køre på græsset. Der sker meget på sportspladsen og i oasen i sommerperioden, og alt fremstår så flot og velholdt. I sommers var der nogle problemer med græsslåning, men de blev løst og det gælder forhåbentlig fremover.

På BMX banen er der en enkelt lille dreng der kører på sammen med sin far, vi må fremadrettet have en snak om, hvad vi gør med den. Dog løber den ingen steder og kræver ikke de store udgifter i vedligeholdelse.

Området omkring Egnshuset og selve Egnshuset både indvendigt og udvendigt har vi selv fået vedligeholdelsen på, og det har pyntet gevaldigt, for der har aldrig før set så pænt ud overalt. Det har foreløbig været muligt, at få de kommunale midler til Egnshuset og området omkring til at strække. Vi mangler at plante lidt hæk og forlænge rubenia stammerne på parkeringspladsen efter at den lukkede bane er flyttet.

Vi lavede en tur til Gerlev Legepark i efteråret sammen med P-dellen, der var ikke den store tilslutning fra idrætsforeningens folk, men de få der var med havde en rigtig sjov dag.

Vi ejer i foreningen to telte, som kan bruges ved sportslige aktiviteter af alle afdelinger ved kontakt til løbeklubben for 3×3 teltet eller fodboldafdelingen for 6×8 teltet.

Sidste år deltog vi i kulturfestivallen den 19. maj på Svend Gønge skolen, det er rigtig fint, at vi deltager og viser hvad ISG kan tilbyde. I år er det den 25. maj, så afsæt allerede nu dagen, så vi får en festlig eftermiddag sammen.

Som noget nyt, er det blevet muligt i ISG at betale med mobilpay, sådan at hver afdeling får sit eget nummer, derved kommer alle kontingenter ind til den rigtige afdeling, og Leif har mulighed for at se hvem der har betalt. Henvend jer til Leif om hvordan det kan udmøntes.

Nye og gamle tanker og ønsker:

  • Stadigvæk maling af vinduespartiet ud mod parkeringspladsen ved hallen!
  • Tennisklubben ønsker at komme med i idrætsforeningen!
  • Stadigvæk en ½ hal!
  • Hvad med at bygge ovenpå cafeteriet til er rum til opvarmning og/eller spinning?
  • Nyt tag på redskabsrummet, da det regner ned!!!!!!!!!!
  • Igangsætning af projekt omklædningsrum.!!!!!!!!!!!!!!!!

Vi har stadig en ledig plads i ledelsen, den har været besat i årets løb af Jesper Jørgensen, som jo har været med før, men han måtte endnu engang melde fra.

Vi har i foreningen i alt 464 medlemmer.

Sidst men ikke mindst har vi en masse positive og arbejdssomme trænere, ledere, udvalgsmedlemmer og mange andre som støtter op om vores forening! Det kan ikke siges for ofte, for uden dem var vi intet. Så tusind tak til alle jer frivillige for jeres store engagement.

Elise

Back To Top