skip to Main Content

Året 2017 var året hvor ISG stod for driften og vedligeholdelsen vedrørende drift – der er kommet styr på indtægter og udgifter.

Vordingborg kommune er også ved at have styr på tingene.

Efter 2 år er der et overskud på ca. 65000 kr

2017 har været et godt år for Køng Egnshus, hvor vi er kommet ud med et overskud på 21000 kr

ved salg og udlejning – vi har brugt ca. 10000 kr på lakering af gulve.

Køng Egnshus står i dag som det mest velholdt egnshus i Vordingborg kommune.

Mht. udlejning i 2018 ser det allerede godt ud – der forventes en omsætning på over 10000,- kr i Januar måned.

Kirsten & Egon

Back To Top