skip to Main Content

Generalforsamling den 9. feb. 2017.

Året 2016.

Så er det tid til at se tilbage på året 2016! Der er ikke sket de store omvæltninger! Dog har alle udvalg og trænere gjort et stort stykke arbejdet i alle afdelinger for at få det til at lykkes og det kan der ikke takkes nok for! De er bare dygtige! I ledelsen gør vi alt for, at alle trænere og udvalgsmedlemmer kan komme på kursus, og dermed komme tilbage med det nyeste inden for deres område, det tror vi fuldt og fast på er til gavn for idrætten.

Vi har i det forgangne år fået en ny hjemmeside op at stå, det betaler vi os fra, da ingen i ledelsen havde tid og kompetence til det. Det har taget megen tid, da alt det gamle først skulle slettes på grund af spam, så det var ikke til at bygge videre på. Hjemmesiden bliver betjent af Peter Wollerup med mail adresse: peter@wodax.dk , så hjælp os med at sende nyheder til hjemmesiden, så den bliver opdateret og interessant at kigge på.

Vi har i sommeren 2016 lukket børneklubben 10 til 14, de går så længe i skole i dag at behovet ikke længere var til stede. Vi har kørt siden 2002 og i dag har de 10 årige en pasningsordning i modsætning til da vi startede. Vi har fået solgt 19 inlinere med udstyr, 5 street surfing board samt 4 en  hjulede cykler til SFOen i Lundby for 5.000 kr. Børneklubbens store lokale på 1. sal i Egnshuset bliver mandag brugt til yoga og tirsdag til motion og afspænding. Fremadrettet kan det også bruges til at udleje sammen med de øvrige lokaler f. eks. til legeplads for børn ved fester især om vinteren, hvor man ikke lige kan komme udenfor.

Egnshuset har taget en del af vores tid, da vi er kommet i en periode, hvor vi selv skal betale for alle udgifter. Vi fik penge til at forbedre klimaskærmen i huset, de blev brugt til nye vinduer og en dør, samt isolering bag alle radiatorerne. Derudover har vi lydisoleret loftet i udlejningsdelen. Vi har bøvlet med at huset også skal ind på booking portalen, så det er ikke bare lige at sige ja til udlejning m. m. i en telefon, så skal det indtastes så kommunen kan se hvad der foregår. Udvendig vedligeholdelse er også blevet vores egen opgave, men det ses også tydeligt, der er blevet rigtig flot!

Samtidig blev gårdpladsens indvendige bygningsdel renoveret og opfrisket med maling, så det fremstår fint og vedligeholdt. Ved besøg af de kommunale folk gjorde vi opmærksom på (at nye tagvinduer i klubrummet – nyt tag på udbygninger og reparation af murværk på resten af udhuset) er hårdt tiltrængt, og at noget af det kræver et ekstra beløb fra de kommunale myndigheder. Vi får penge fra kommunen til El. – vand og varme og beløbet nedsættes de næste 2 år, i år er det indkørings år og der har vi sagtens kunne få pengene til at slå til. Samtidig får vi også et beløb til vedligeholdelse af bygningerne og udenomspladsen. Der ønskes også et lys ved parkeringspladsen på vest siden af omklædningsbygningen. Vi har i haven et ødelagt legeredskab, og har derfor haft drøftelse med kommunen om legepladsen, og det er kommunens vejafdeling, som skal vedligeholde og lave det årlige legepladseftersyn.

Vi har medvirket men 1.000 kr. til, at der hos købmanden i Køng blev opsat en hjertestarter, som er tæt på egnshuset og fodboldstation i Køng. I Lundby arbejder vi på – enten at få flyttet hjertestarteren på Svend Gøngeskolen fra indendørs til udendørs, eller at medvirke til at få opsat en ny tæt på SVG hallen og P-dellen.

Vores tur med alle de frivillige gik i foråret til Camp Adventure, med klatring og fællesspisning, det var en fantastisk god og udfordrende tur. Alle klatrer var godt i gang og kom med sjove udbrud, og alle hjalp med grill og andet praktisk arbejde, så vi hyggede os rigtigt.

I cafeteriet ved hallen er de nye lamper endelig blevet sat op med lysdæmper på, så det har hjulpet på belysningen. De gamle lampers indmad, som vi vil bruge til reservedele inde i P-dellen, har vi endnu ikke fundet en opbevaringsplads til.

Vi har haft gang i projektet ½ hal og 2 nye omklædningsrum. Jeg har deltaget i Klyngesamarbejdet mellem Lundby, Bårse – Beldringe og Udby lokalråd, og har der gjort opmærksom på vores plads problem. Se evt. ind på hjemmesiden: landetmellemfjordene.dk og læs om projekterne. I den anledning blev konsulent Ole Brændgård i DGI kontaktet om at medvirke ved en behovsundersøgelse. Den ville koste 70.000 kr. så det blev droppet. Han var i anden anledning forbi vores forhold ved hallen, og vil gerne komme med et indlæg om fremtidens idræt, samt med henblik på bosætning i landområdet. Så det kan blive spændende. Han har også tanker om, at vi skal have et fælles kontingent for alle, så de kan komme og udnytte ledige timer i hallen, og at vi er med til at lønne servicelederen, så vi også kan kræve noget.

Dog er der på nuværende tidspunkt næsten ingen ledige timer i hallen.

Vi har fået, et nyt kommunalt booking system at sætte os ind i med alle de skavanker som det har givet, men nu ser det ud til at det funker.

Vi har haft fokus på drikkeri i omklædningsrummene, og nu fundet frem til løsningen:” At der drikkes i cafeteriet og at man trækker drikkelsen i automaten”.

 

Af nye ting i årets løb!

Gymnastikken har måttet købte en ny faldskærm, da nogle havde neglet den gamle, samtidig er de vældig tilfreds med at hallen kan deles i to ved et tæppe. De er også startet på at brygge kaffe til ventende forældre i cafeteriet. Håndbolden har fået nye net i de store mål, da de gamle var ekstremt hullede, og det kunne bare ikke vente på en langsommelig ansøgning til en skole uden en chef. De har også fået opsat papirdispenser og skraldespand ved harpiksrenseren.

Så har vi gang i et projekt nyt musikanlæg i hallen. Anlægget koster 56.250 kr. uden strøm forsyning, og vi har søgt materialepuljen om 25.000 kr. til hjælp, men har på nuværende tidspunkt ikke fået svar fra de kommunale myndigheder. Vi har fået mundtlig tilladelse til at opsætte anlægget af Bjørn Haldur den nye skoleinspektør, og at lade det gamle musik anlæg blive tilbage til skolebrug! Sådan – at det er vores eget, og går det i stykker, så er det selvfølgelig også os selv, som der skal renoverer det.

 

Fremtidens ønsker store som små!

Vi ønsker: Nye og renoverede + 2 ekstra omklædningsrum! ½ hal eller i det mindste at få lov til at booke et nyt stort rum på skolen til opvarmning af holdene!

Vi ønsker: Et” unge” hjørne i cafeteriet og at skolen ikke bruger rummet til møbelopbevaring i fremtiden, og at få undersøgt hvorfor der sommetider lugter grimt af kloak i cafeteriet og så få det lavet!

Vi ønsker: At få malet udvendigt ved indgangspartiet ved parkeringspladsen, samt få opsat en skraldespand!

Vi ønsker: Renovering af linoleum og kanterne på tilskuerpladserne i hallen!

Måltavlen i hallen er så gammel, at der ikke længere kan fås reservedele til den, Carsten Nielsen reparerer den, og når det ikke mere kan lykkes, så må vi købe og opsætte en ny!

Vi ønsker: At tage diskussionen op med kommunen, om hvor længe vi skal bevare BMX banen i Køng når den ikke benyttes!

Vi ønsker: Flytning af fodboldbanen med bander i Køng fra parkeringspladsen til station og samtidig udvide den, så den bliver længere og bredere!

Ja det var mange ønsker og fremtidsplaner! Dog er det vigtigste af alt vores frivillige trænere og ledere og alle udvalg som kæmper en brav kamp for at holde idrætsforeningen kørende, rigtig mange tusind tak til dem alle!

I dag har jeg en erkendtlighed til et par der den 15. feb. har passet Egnshuset i 30 år, det er Kirsten og Egon!

Så vil jeg bede forsamlingen rejse sig og råbe et trefoldigt leve for Idrætsforeningen Svend Gønge!

Elise

 

 

Back To Top