skip to Main Content

Beretning ISG 2015

Nu er der gået et år siden sidste generalforsamling og der er nok engang lavet en masse frivilligt arbejde i foreningen til fælles glæde. Jeg vil fortælle lidt om året der er gået, set med ledelsens øjne.’

Den tungeste og mest besværlige og langtrukne arbejdsopgave har været forsamlingshuset, huset hedder i frem tiden Køngs Egnshus. Vi har holdt møder, skrevet høringssvar indtil flere gange! Om resultatet er tilfredsstillende må tiden vise. Vi har fået 175.000 til en klima skærm på huset og vi har fået sat nye vinduer i hvor det var mest påkrævet. Vi skal fremadrettet selv betale for El., vand og varme, så hjælp os med at lukke ned, hvor der ikke er et behov. Kommunen ville gerne have et års opsigelse, men vi ville kun acceptere ½ år, så sådan blev det. Egon holder øje med målere her og der, og om vi kan klare os for de penge vi har fået eller får det er et spørgsmål? Kommunens tilskud bliver mindre henover en 3 årig periode. Momsen havde vi glemt at tage kommunen i ed for, men det var vi ikke ene om, så nu er beløbene sat op med 8 % i moms, hvordan de har regnet det ud, det ved jeg ikke. Vi har været til møde i Viemose den 5. maj, for at få inspiration til hvordan vi kunne tjene flere penge ved selv at eje huset, det var en bet! Alle de andre huse var usammenlignelige, da de alle kunne rumme omkring 150 personer, så det var helt til grin. Vi er enige om at opsige kontrakten hvis vi ikke får et rimeligt afkast af arbejdet! Udenoms arealet skal vi også selv holde, dertil har vi entreret med et ægtepar fra nabolaget, så der skal nok blive fint.

Fodboldbanerne i Køng har fået de tre sidste lysmaster udskiftet til nogle magen til dem vi købte for ca. 3 år siden. Det viste sig, at det var på høje tid for de to pæles vedkomne som stod på grænsen til Tageholmes have.  De kostede 66.000 kr. og vi fik 10.000 af kommunen, men nu kan de sikkert også holde i mange år. Angående Oasen – ja så er den sørme blevet flot med terrasse med borde bænke og bambus plantet rundt om, det ser rigtig godt ud og giver hygge. At reklameskiltene også har fået en ny plads, ja det pynter. Vi håber rigtig mange får gavn af arealet i fremtiden – tillykke med den flotteste bane i kommunen, og tak til de frivillige som har lavet arbejdet!!

Vi har kæmpet for at få et nyt halgulv! Vi blev jo lovet det af borgmesteren ved P-dellens indvielse. Tiden gik omfangsdrænene skulle undersøges, gulvets understøttelse skulle også være i orden. En person i kommunen ville have trægulv, det var ekstremt dyrt, og kunne slet ikke tåle vask for harpiks.  Da tiden nærmede sig gjorde vi indsigelse, vores lovning på at gulvet var færdigt til den nye sæson, ville næsten ikke kunne nås! Så kom der en deadline på, og det var da en begyndelse, stadig gik det trægt, men pludselig skulle farverne bestilles inden næste dag, så vi røg afsted til Stenlille, Sorø og den nye hal i Herlufholm og Søren Peter fik lov at bestemme farven på gulvet. Det var knapt det blev færdigt til sæson start, men nu har vi et nyt gulv og er rigtig glade for det, pas godt på det, især med redskaber der ikke er intakte og kan ridse gulvet. At harpiks ikke kan vaskes af før efter ½ år, det var der ingen der vidste, så det kører kommunen en sag på. Harpiks bliver skrabet af med en spartel, men 1. marts er der vel gået ½ år, så lysner det. Vi har også fået et bedre lys i hallen, hvor halvdelen af armaturerne var i restordre, blev færdiggjort i efterårsferien. Skolen har ytret ønske om at male hallen i en farve der passer til gulvet, det kunne da også pynte, men der er jo meget endnu der trænger f.eks. tilskuerpladserne som er ved at gå op i limningen og vandindtrængning, for ikke at tale om omklædningsrummene, dem har vi også fået en lovning på, men ingen deadline. Skolen fejrede det nye gulv den 1. sept., vi ville gerne haveværet med, men det kunne ikke flaske sig.

Vi holder ½ årlig samarbejdsmøder med skolelederen, servicelederen, SFO lederen, kommunen og nogen fra ISG. Der fremkommer vi med vores synspunkter f.eks. lågen til skabet i hallen den tog 1½ år få sat op, tobaksrygning forbudt skilte og skraldespand ca. 1 år (som nu er ødelagt), opsætning af ur der virker lovet i sept. ikke opsat endnu, så man skal væbne sig med en engleagtig tålmodighed i det foretagne. Desuden havde de glemt at indkalde os til et møde her i jan. og sad alligevel og ventede på os, så det er tungt at arbejde med. Vi skulle have nye lamper i kantinen, da Jan mente de gamle ikke kunne laves mere, der er opsat en prøve, men det bliver ikke den, og vi har ingen indflydelse på, hvad det engang bliver. Vi har fremsat nogle ønsker, f. eks at de nye dækkede hullerne fra de gamle. Åbning af døre til hallen er også tit et problem, så samarbejdet kan kun gå fremad. Angående reglerne ved forpagtning af kantinen, så er køkkenet helt vores eget lukkede område, og rummet med borde og stole skal skolen sende en mail til kantineudvalget, hvis de ønsker at benytte det i skoletiden. Vi skal give skolen besked, hvis vi skal bruge rummet til andet end hvad der vedrører idrætten. Jeg har lovet skolelederen at påtale, at tobaksrygning er forbudt på hele skolens matrikel.

Rengøring i hallen, der er et ønske fra rengøringskoordinatoren om at bruge vandbasseret harpiks, nogle mener, at det alt sammen er vandbasseret, andre at vi eller skolen skal stille harpiks til rådighed til alle – både ude og hjemmehold, samt at der skal opsættes en skiltning med påbuddet.

Vi har i årets løb haft en medlemsnedgang, men børnetallet falder jo også, så det er ikke så mærkeligt.

Den 30. maj deltog vi ved Kulturfestivallen på Svend Gønge skolen sammen med en masse andre foreninger. Gymnastikken var den bærende kraft i at sørge for proviant hele dagen, det var et stort arbejde, men det blev flot klaret og tak for indsatsen. Der var ikke det store ren på deltagelsen, men det var nok heller ikke at forvente. Måske skal vi sætte ambitionerne lidt ned, og gøre området mindre, så vi kommer mere hinanden ved.

Den 20. november holdt vi julefest, med indlægsholder Søren Østergaard som er ungdomsforsker – forfatter om børn og unge og formand for Herfølge boldklub. Det var helt igennem en givtig aften. Jeg har fået positive tilbagemeldinger fra nogle af de unge, hvor Søren gav dem medhold i deres diskussion med deres forældre. Birthe sørgede for lækker mad, endskønt de brunede kartofler slap op.

Vi har i årets løb sendt rigtig mange på kursus. Det er skønt for de kommer tilbage spræng fyldt med gode ideer, til glæde for alle.

Den 7. marts blev Henrik Andersen udnævnt til æresmedlem af fodbold afdelingen, for en arbejdsindsats gennem mange år.

Marianne fra håndbold var indstillet til titlen som årets idrætsleder i Vordingborg kommune og vandt ud af 6 nominerede. – Godt gået!

Det er nu muligt at booke tid på Panteren i Vordingborg, uden at jeg ved så meget mere om det, dog er telefon nummeret 50653293, hvis nogen har  interesse i at vide mere. Der arbejdes også på, at få endnu en kunstgræsbane i kommunen. Vi har også en indbydelse fra Annelise Karlshøj liggende om at deltage i en kulturdag på Sydhavnen i Vordingborg, hvis nogen har interesse kan de få indbydelsen af mig.

Vi har haft besøg af Kaj Aagaard og Dorthe Hansen fra Broen, som er en organisation der giver kontingent og penge til idrætsoplevelse form børn og unge, hvis forældre ikke selv kan betale. Derudover har vi også DGI og DIF at trække på hvis det kniber for nogen.

Jeg tilmeldte os Klubliv gennem DGI, hvor de slog det stort op, med alt det vi kunne tjene, men det var en fuser, for nu er det lukket ned, og vi nåede ikke at få nogen personer tilmeldt.

Jeg vil nævne at vi agter at lukke BMX banen, på grund af manglende børn og udvalgsmedlemmer. Derudover lukker vi Børneklubben 10 til 14 når vi kommer frem til sommerferien, vi har simpelthen for få børn til at fortsætte med.

Husk vi holder halfordelingsmøde den 25. feb. kl. 19 på 1. sal her i Egnshuset. I året der er gået har håndbolden samarbejdet med ungdomsskolen 1½ time i hallen om torsdagen for at få et samarbejde i gang og måske ad den vej sluse lidt flere unge ind i sportens verden, om det er lykkedes ved jeg ikke endnu, men forsøget er gjort.

Jeg har meldt mig i et Klyngesamarbejde, hvor vi skal finde frem til noget fælles for hele området fra Svinø til Beldringe, det er DGI – Real Dania og Vordingborg kommune som står for opstarten. Der er 5 områder i Danmark der er udpeget og f.eks. på Mors er de kommet godt i gang. Der bliver i nærmeste fremtid udsendt et spørgeskema til så mange vi kan nå. Jeg ønsker, at så mange som muligt svarer på skemaet, og sender det ind. Personligt ønsker jeg jo en behovsundersøgelse angående vores halkapacitet i forhold til udnyttelsesgraden. Det kunne være rigtig dejligt med en ½ hal og 2 omklædningsrum, en hal til gymnastik, teater, opvarmning, badminton og meget andet, så der måske også blev tid til rengøring af den vi har! Så svar på skemaet alle sammen, også gerne alle i husstanden, så indsend også gerne flere svar.

Der arbejdes på mange fronter for at skabe midler til alt det sjove. Vi arbejder på Vilde Vulkaner, hvor vi bager pandekager og langer mad over disken – Vi løber med kirkeblade både i Køng – Svinø og Lundby – Sværdborg sogne – Vi løber med vandorienteringsblade for Kostræde Ny Vand – vi står vagt og får masser af skæld ud ved Farøbro løbet – vi sælger julekalendere og skrabelodder – vi samler vinflasker – vi køber og sælger i Køng Egnshus og på cafeteriet i hallen. Alt dette for at få råd til, f. eks. at sende 110 fodboldspillere til Farum – at sende 101 håndboldspiller til Haribo Cup med overnatning og meget mere! Vi vil den 29. maj invitere trænere, hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer med ægtefæller til Camp Adventure ved Rønnede, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, for alle jer frivillige fortjener den største ros, i arbejder målrettet for at børn, unge og voksne har en fritid, som giver dem motion, lyst og glæde i dagligdagen og på arbejdet. Alle gør et fantastisk arbejde for at få ISG til at fremstå som ” Et godt sted at være”. Tusind mange tak for det.

Vil i sammen med mig rejse jer og udbringe et leve for ISG.                   

ISG længe leve!!!!!!!!

Back To Top