skip to Main Content

Møde angående omklædningsrummene i Svend Gønge hallen den 28. maj kl. 16

Tilstede var: Bjarne Malmros – Bjørn Haldur – Vibeke Boysen – Erling Jensen – Arne Rasmussen og Elise Olsen.

Der blev drøftet – om hvordan vi kommer i gang!

Først i maj blev de 1,5 mil. kr. frigivet, som var afsat på kommunens budget til omklædningsrummene.

Fra frigivelsen har projektet været hos en arkitekt, som skal vurdere, hvor meget vi kan få for 1,5 mil.

Det vil nok blive for dyrt at dele rummene til 4, da det vil kræve helt nye kloakker.

Derefter skal projektet ud i licitation, hvorefter der vælges håndværkere.

Det vil sige – et realistisk bud på en tidsplan var igangsætning omkring 1. sep. og færdig omkring efterårsferien.

Det vil blive nødvendigt at opsætte midlertidige pavilloner til omklædning.

Næste møde torsdag den 7. juni kl. 9, hvor det er et ønske at arkitekten deltager.

Bjarne Malmros vil kigge på en placering/repos til en kørestol i hallen.

Back To Top